Stockholms Läns Landsting

Patientnämnden i Stockholms län presenterar sin årsrapport

Evenemang

28
FEB
Patientnämndens förvaltning, Hornsgatan 15, Stockholm
 
Patientnämnden i Stockholms län presenterar sin årsrapport Patientnämnden i Stockholm län har nu sammanställt sin årsrapport för 2006. Rapporten kan ses som en barometer för hur patienter och anhöriga uppfattar t ex behandling, tillgänglighet och bemötande inom den offentligt finansierade vården i Stockholms län. Rapporten beskriver utvecklingen av antalet anmälningar inom olika områden, och ger dessutom exempel på principiellt intressanta ärenden som har handlagts av nämnden. Tid: Onsdag 28 februari 2007, kl 10.30 Plats: Patientnämndens förvaltning, Hornsgatan 15, Stockholm För ytterligare information, kontakta förvaltningschef Åsa Rundquist, 08-690 67 15 Välkomna!