Caresafe AB

Patientsäkerhet och Vårdkvalitet riktad till personal inom äldreomsorgen/vården

Evenemang

03
MAY
Stockholm, Danderyd
  -

Socialstyrelsens nya föreskrift (SOSFS2011:9) och patientsäkerhetslagen (SAF2010:659) ställer större och mer omfattande krav på all hälso-sjukvård och omsorg (Risk och händelseanalyser, avvikelshantering, patientens medverkan mm). Systemet Senior Alert samt otaliga massmedia artiklar de senaste månaderna har drastiskt ökat trycket för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete inom äldrevården/omsorgsarbetet. Fråga är hur detta ska fungera i praktiken?
Denna endagskurs syftar till att ge Dig och Din verksamhet verktyg, metoder, och praktiska resultat när det gäller patientsäkerhet och vårdkvalitet. Kursen är för alla som arbetar inom äldreomsorgen/vården.
Efter denna dag kommer Du att:
Förstå hur Du praktiskt kan omsätta den nya föreskriften (SOSFS2011:9) och patientsäkerhetslagen (SFS10:659) till verklighet.
Erhålla grundkunskap inom patientsäkerhet, processer, risk/händelseanalys, avvikelsehantering.
Kunna göra riskbedömningar på Din verksamhet.
Fått praktiska tips om hur Du involverar kollegor, patienter och anhöriga i patientsäkerhetsarbetet.

Detta i Stockholm den 3/5-12 kl 09.30-16.30
Huvudlärare för kursen är Per Holmgren, grundare av Caresafe AB och BRM Europe som är specialist på kvalitet och säkerhet. Per har sedan 1989 arbetat med säkerhet. Sedan 1998 har Per arbetat med patientsäkerhet i alla typer av sjukvårdsorganisationer. Per driver bl a Säkra Vården programmet som fler än 500 chefer har gått i Sverige och England. För mer information se hemsidan www.caresafe.se eller ring 08-51 51 79 79

Registrering

Anmäl dig till evenemanget