medalgon brainsmart

Pedagogens förändrade yrkesroll - vad innebär det? - Sthlm

Evenemang

20
APR
Carlssons skola, Kommendörsg 31
  -
Pedagogens roll är komplex. Elevernas uppväxtvillkor kräver ofta ett relationsinriktat och stödjande ledarskap. Samtidigt är det uppgiftsinriktade ledarskapet viktigare än någonsin. Hur kan vi motverka nedslitning - fysiskt och psykiskt? Lars Lindsjö är psykolog med specialistkompetens i pedagogik. Ta del av hans strategier och förhållningssätt för att bemästra en splittrande arbetssituation!

Registrering

Anmäl dig till evenemanget