medalgon brainsmart

PELLE SANDSTRAK & BO HEJLSKOV "Strategier för vardagen - fokus bemötande" - GBG

Evenemang

16
MAR
Hotel Gothia Towers
  -
Arbetar du inom vård, skola eller omsorg och möter människor med inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar eller problemskapande beteenden? Välkommen till en heldag med fokus på bemötande - instrueras och informeras av "Mr Tourette" Pelle Sandstrak och psykolog Bo Hejlskov Elvén. Hur grundläggs ett gott förhållningssätt? Vad innebär problemskapande beteende, och hur hanterar vi det?

Registrering

Anmäl dig till evenemanget