Pensionskontakt

Pensionskontakt ställer ut på Ekonomernas Dagar

Evenemang

06
MAR
Den 6:e mars så är det dags för Ekonomernas Dagar i Frescatihallen vid Stockholms Universitet. Projektet, som är en arbetsmarknadsmässa, har med tiden kommit att bli ett populärt forum för kontakt mellan ekonom studenter och näringsliv. Ekonomernas Dagar fungerar därmed som en viktig länk mellan dessa parter och verkar samtidigt för att stärka Föreningen Ekonomernas samverkan med näringslivet på längre sikt. C:a 2500 besökare uppskattas delta. Pensionskontakt har en monter på plats för att informera om vår verksamhet samt rekrytera nya potentiella medarbetare.