Rikspolisstyrelsen

Polisstyrelsesammanträde den 2 mars i Emmaboda

Evenemang

02
MAR
Kommunhuset
 
Fredagen den 2 mars 2007 sammanträder Polisstyrelsen vid Polismyndigheten i Kalmar län i Emmaboda. Mötet hålls i Kommunhuset, Järnvägsgatan 28. Ur dagordningen kan nämnas följande: - Överläggningar med lokala Brottsförebyggande rådet i Emmaboda. - Aktuella frågor inom Polisen - Personalfrågor - Avd.chefernas information - Nytt Polishus i Kalmar. Representanter för media hälsas välkomna till Kommunhuset den 2 mars kl 1300 för information av Polisstyrelsen ordförande, länspolismästaren m.fl. Välkomna. POLISMYNDIGHETEN I KALMAR LÄN. Sven-Erik Karlsson Tf infoc. Tel 0480-45 60 20 070-699 72 18