Örebro Läns Landsting

Politikerna presenterar sin granskning av landstingets rehabilitering

Evenemang

08
SEP
Hälsokansliet, Eklundavägen 11; konferensrum Strömmen.
 
Politikernas granskning av landstingets rehabilitering är nu sammanställd och färdig att presenteras. Nästan 800 länsinvånare med erfarenhet av rehabilitering har gett synpunkter.Pressrepresentanter inbjuds till pressträff måndag 8 september för att ta del av resultatet. Pressträff Tid: Måndag 8 september kl 10.00 Plats: Hälsokansliet, Eklundavägen 11; konferensrum Strömmen. Vid pressträffen medverkar politiker i Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar, samt Hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande Håkan Bergman, s. Bakgrund: Under våren fokuserade Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar sitt arbete och sina medborgarkontakter till området rehabilitering. De synpunkter och de enkätsvar som kommit in är en del i granskningen av den rehabilitering som landstinget ger till personer med neurologisk sjukdom, reumatologisk sjukdom och hudsjukdom. Arbetet kompletteras med en rehabiliteringsutredning från Hälsokansliet. Frågor som ställts är: Får patienter med dessa sjukdomar en rehabilitering som tillgodoser deras behov? Erbjuds rehabilitering på lika villkor i länet? Vad tycker patienter och anhöriga om innehåll, kvalitet, samverkan och tillgänglighet? - Målet med ledamöternas arbete har varit att få kunskap om vad som fungerar bra respektive dåligt för länsinvånare i behov av rehabilitering. Vi har aktivt sökt och frågat efter synpunkter från medborgarna, eftersom vi med det här arbetssättet kan få en bild av hur den vård som ges kan utvecklas, framhåller Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Håkan Bergman.