Rikspolisstyrelsen

Presentation av Tryggare Uppsala län

Evenemang

13
FEB
Representationsvåningen, Uppsala slott, ingång A
  -
Tillsammans med ett flertal samarbetsparter har Polismyndigheten i Uppsala län arbetat fram konceptet Tryggare Uppsala län. Det övergripande syftet är att minska brottsligheten och säkerställa att de som utsatts för brott får stöd, hjälp och skydd. Genom denna satsning hoppas vi kunna öka tryggheten i Uppsala län. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av myndigheter, företag och organisationer i Uppsala län. Ordförande för styrgruppen är landshövding Anders Björck. Tisdagen den 13 februari klockan 10.00-12.00 kommer konceptet att presenteras. Samtidigt lanseras ett Trygghetsskapande program och en webbplats. Platsen för presskonferensen är Representationsvåningen, Uppsala slott, ingång A. Program - Landshövding Anders Björck hälsar välkommen - Länspolismästare Erik Steen ger en bakgrundsbeskrivning - Brottsofferforskare Magnus Lindgren presenterar Tryggare Uppsala län - Undertecknande av samverkansavtal - Tid för frågor Kontaktperson: Magnus Lindgren, Polismyndigheten i Uppsala län. Telefonnummer: 018-16 87 98 eller 070-510 29 84.