BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Pressinbjudan: Brå arrangerar Medlingens dag den 26 april

Evenemang

26
APR
Stockholm City Conference Centre, Norra Latin i Stockholm
 

Regeringen har för avsikt att göra medling vid brott till en rikstäckande verksamhet. Därför arrangerar Brottsförebyggande rådet (Brå) för första gången Medlingens dag.

Medling vid brott är ett möte mellan brottsoffer och gärningsman och bygger på tankar om reparativ rättvisa. Avsikten är att brottsoffer ska få berätta om vilka konsekvenser brottet har haft för dem och att gärningsmännen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser.

För första gången arrangerar Brå Medlingens dag. Förutom Nils Christie, föreläser Siri Kemeny, ordförande i European Forum for Restorative Justice om medling ur ett internationellt perspektiv. Det arrangeras också fyra parallella seminarier: Medlingens organisation, Medlingens roll i rättsväsendet, Medlingsprocessen och Reparativ rättvisa. Inledningstalar gör justitieminister Thomas Bodström.

På eftermiddagen sätter Teater de Vill upp föreställningen ”Som glöd under snö”. Föreställningen belyser det oprovocerade våldet. Brottsoffret Lukas söker upp gärningsmannen Peppo med en fråga “Varför?” Under föreställningen talar brottsoffret och gärningsmannen till publiken – men under pjäsen förändras riktningen till ett möte mellan de två, vars öde för evigt sammanlänkats.

Mer information och fullständigt program finns på www.bra.se under rubriken Kalendern. För ytterligare information kontakta Eleonore Lind, 08-401 87 84.

Tid: 10:00-16:30
Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin i Stockholm

Eftersom konferensen är fulltecknad, ta gärna med presslegitimation.

Välkomna!

Relaterade länkar
Program till Medlingens dag