Sveriges Kommuner och Landsting

PRESSINBJUDAN: En gemensam ingång för att få fler i arbete

Evenemang

17
FEB
Sveriges kommuner vill ha en ny välfärdsorganisation, i vilken statens och kommu­nernas resurser är samlade och samordnas bakom en gemensam ingång
  -
Sveriges kommuner vill ha en ny välfärdsorganisation, i vilken statens och kommu­nernas resurser är samlade och samordnas bakom en gemensam ingång. Dagens myndigheter ser i alltför hög grad den enskilde som ett ansvar för någon annan. Ett första steg mot bättre samverkan för den enskilde individen vore ett regeringsbeslut om en försöksverksamhet för En gemensam ingång i ett femtontal kommuner. Carola Gunnarsson, vice förbundsordförande i SKL, inleder konferensen med att beskriva varför En gemensam ingång behövs. Konferensen lockar över 250 deltagare från hela Sverige. Annat ur programmet: Mitt förslag Utredare Lars Högdahl - Utredningen Utveckling av lokal service i samverkan Från socialbidrag till arbete – Hur kan vägen underlättas? Professor Eva Mörk, Uppsala Universitet Vad vill regeringen? Förvaltningsminister Stefan Attefall informerar Nu går vi vidare – hur gör vi det? Ilija Batljan - ordförande i SKL:s socialberedning Tid: Torsdag 17 februari kl. 09.30-16.30 Plats: Hotell Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm Läs mer om konferensen Vänligen medtag presslegitimation Välkomna! För mer information: Torgny Ljungkvist, utredare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn 08-452 78 21, mobil 070-319 78 21, e-post torgny.ljungkvist@skl.se Pressjour: 08-452 71 01 , e-post: press@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20 118 82 Stockholm www.skl.se Följ oss på Twitter: @S_K_L Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.