Länsstyrelsen i Östergötlands län

Pressinbjudan Energiförsörjning * Möjligheter nu och i framtiden

Evenemang

28
FEB
på Ryttargårdskyrkan i Linköping
  -
Energiförsörjningen är en av de viktigare frågorna i samhället där framför allt påverkan på klimatet och svårigheten att kunna tillgodose ett ökande energibehov är två problem som kräver sin lösning. I morgon, onsdag den 27 februari, ordnar Länsstyrelsen Östergötland ett heldagsseminarium i ämnet. Fokus under dagen ligger på bioenergi och vilka möjligheter som finns att utnyttja denna energikälla. Några av Sveriges mest framstående personer inom sitt ämne på energiområdet deltar i seminariet, bland annat professor Kjell Aleklett, Uppsala universitet och Pål Börjesson, Lunds Tekniska Högskola. Seminariet hålls på Ryttargårdskyrkan i Linköping kl. 9.00 * 16.00. Media är välkommen att delta under hela eller delar av dagen. I samband med kaffepausen kl. 13.45 * 14.15 finns möjlighet att träffa och ställa frågor till föredragshållarna. Program för seminariet bifogas. För mer information kontakta gärna Annelie Carlson, Länsstyrelsen Östergötland, tfn: 013-19 65 70, 0705-29 65 70. Marie-Louise Elebring, Tf Informationschef Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping Tfn 013-19 65 09, 0703-83 65 09 www.e.lst.se