Socialstyrelsen

Pressinbjudan från Socialstyrelsen: Krångel i vården - vad kan Socialstyrelsen göra?

Evenemang

29
NOV
Göteborg
  -
Socialstyrelsen anordnar ett antal seminarier och symposier på årets Riksstämma i Göteborg som arrangeras av Svenska Läkaresällskapet. Journalister är välkomna som åhörare, sök ackreditering via press@swefair.se . Tid för enskilda intervjuer efter seminarierna bokas via Socialstyrelsens presstjänst 08-555 530 05. Utöver dessa arrangemang medverkar företrädare för myndigheten vid många tillfällen under riksstämman, bland annat i Socialstyrelsens monter (nr C05:39). Läs mer på www.socialstyrelsen.se. Krångel i vården - vad kan Socialstyrelsen göra? Tid: Onsdag 29 november 15.30-18.00 Plats: Sal F3 Innehåll: I Sverige ägnar läkare och sjuksköterskor mer än hälften av sin arbetstid åt administration. Krånglig dokumentation, oklar organisation och bristande IT-stöd orsakar en hel del irritation och frustration i vården. Administrativa krav kommer från såväl Socialstyrelsen, som från andra myndigheter och den egna huvudmannen och organisationen. På seminariet ger företrädare för Socialstyrelsen och vården exempel på såväl problem som lösningar – pågående och planerade. Från Socialstyrelsen medverkar Gunilla Hulth-Backlund, chef för Enheten för medicinsk kvalitetsutveckling, Thomas Tegenfeldt, chef för Regionala tillsynsenheten i Umeå, Per-Anders Sunesson, chef för Regionala tillsynsenheten i Örebro och Peder Carlsson, utredare på Regionala tillsynsenheten i Örebro. Den nya specialiseringstjänstgöringen ska ge bättre utbildade läkare för patienternas behov – vad krävs för att lyckas? Tid: onsdag 29 november 14.30-16.00 Plats: Sal F4 Innehåll: I år reviderades förteckningen över medicinska specialiteter för läkare. Syftet är att specialiteterna ska motsvara framtida förväntningar och krav på specialisterna. På seminariet speglas vikten av att de blivande specialisterna utöver medicinsk kompetens även har kompetens inom kommunikation, ledarskap, medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Från Socialstyrelsen medverkar Bo Lindblom, chef för Hälso- och sjukvårdsavdelningen. 516 dagar med ett nytt läkemedelsregister – vad har gjorts och vad kan göras? Tid: onsdag 29 november 16.30-18.00 Plats: Sal F3 Ur innehållet: Det nya läkemedelsregistret ger för första gången möjlighet att studera äldres läkemedel på nationell nivå, inte bara omfattningen utan också kvaliteten i förskrivningarna. Frågan ställs också om läkemedel ges på lika villkor till patienterna. Medverkande: Bland andra Johan Fastbom och Gunilla Ringbäck Weitoft, utredare på Socialstyrelsen samt Måns Rosén, tidigare chef för Epidemiologiskt centrum på Socialstyrelsen nu direktör för SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. IT som stöd för mindre krångel och god vård förutsätter nationell informationsstruktur och enhetliga begrepp och termer. Socialstyrelsen har nationellt samordningsansvar. Tid: Fredag 1 december 10.00 – 10.55 Plats: Scenen i hall C Innehåll: Socialstyrelsen har fått ett övergripande, nationellt och strategiskt ansvar att utveckla en nationell informationsstruktur för individbaserad ändamålsenlig vård- och omsorgsdokumentation. En dokumentation som bl.a. måste innehålla enhetliga begrepp och termer. När målet är nått kan IT-systemen på ett effektivare sätt stödja en god vård och minska administrativt krångel. Medverkande: Gunilla Hulth-Backlund, chef för Enheten för medicinsk kvalitetsutveckling, Monica Winge, projektledare för Nationell informationsstruktur och Ulla Gerdin, projektledare Begrepp och termer.