Sveriges Kommuner och Landsting

Pressinbjudan Framtidens riskbruk, missbruks- och beroendevård

Evenemang

17
NOV
Tid: 17 november kl 10.00–17.00 och 18 november 08.30-16.30 Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
-   -

900 000 riskkonsumenter av alkohol idag. Hur många blir det 2015? Det tunga alkoholmissbruket har ökat med 20 procent de senaste 10 åren och det tunga narkotikamissbruket med 15 procent - vad kan göras för att bromsa utvecklingen?

Det är några av huvudfrågorna när Sveriges Kommuner och Landsting samlar 500 chefer och politiker från hela landet för att stödja dem i att utveckla verksamheten för att bromsa den negativa utvecklingen.
Konferensen har fokus på hur samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst kan förbättras, hur brukarinflytandet kan förstärkas och hur system för uppföljning av resultat kan utvecklas. Olika verksamheter som bedrivs kommer redovisas, nya kunskaper kommer att förmedlas och deltagarna kommer både få ta del av de synpunkter regeringens missbruksutredare hittills har kommit fram till och hur chefer och politiker kan driva utvecklingsarbetet.

Mycket har hänt sedan SKL och ”Kunskap till praktik” började stödja utvecklingen inom missbruks- och beroendevården. Det kommer att förmedlas på konferensen.

Konferensen kommer även att direktsändas via webb-tv. Klicka här för att komma till webbsidorna, med program och länk till webbutsändning: http://kunskaptillpraktik.skl.se/web/Publicerat_1.aspx

SKL bedriver sedan 2008 utvecklingsarbetet "Kunskap till praktik" där den bärande idén är att kommuner, landsting och regioner ska ta ett gemensamt ansvar för att Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården och annan aktuell kunskap införs och tillämpas. Målet är att alla brukare ska få bästa möjliga vård.

Välkomna!

För mer information: Gunborg Brännström, projektchef Kunskap till praktik, avdelningen för vård och omsorg Tfn 08-452 7756 , Mobil 076-761 58 26 gunborg.brannstrom@skl.se eller Anita Utterström, kommunikatör Kunskap till praktik, avdelningen för vård och omsorg, Tfn 08-452 73 22, Mobil 070-695 79 54, anita.utterstromefternamn@skl.se
Pressjour: 08-452 71 01
E-post: press@skl.se