Sida

Pressinbjudan, fredagen 24 september: Fem år kvar – hinner vi halvera fattigdomen?

Evenemang

24
SEP
Stora Scenen, Internationella Torget, H-hallen, Svenska mässan i Göteborg
  -
2015 ska FN:s åtta millenniemål om att halvera fattigdomen ha nåtts. Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör, Margareta Winberg, ordförande i UNIFEMs nationella kommitté, Carolina Klüft, ambassadör för FN-förbundet, Lars-Göran Engfeldt, f d miljöambassadör, Staffan Landin, med flera samtalar. Moderator är Barbara Voors. Vi bjuder på frukost. Arrangörer är UD, Sida, Svenska FN-förbundet, Svenska Unescorådet, UNICEF, UNIFEM nationell kommitté i Sverige, UNDP