Bombardier

Pressinbjudan: Gröna Tåget - Sveriges nya snabbtåg, seminarium 14 februari

Evenemang

14
FEB
Hotell Nordic Sea
  -
Nyheter kring Gröna Tåget Konstfack får uppdrag att inreda Sveriges nya snabbtåg. KTH redogör för hur järnvägens konkurrenskraft kan öka. Interfleet berättar om de krav som ställs på tåg i det svenska vinterklimatet. Onsdag den 14 februari inbjuds media, politiker och gäster från bland annat tågoperatörer och Banverket att ta del av nyheterna kring forskningsprojektet Gröna Tåget och kring de tester som gjorts av höghastighetståget under sommaren och vintern. Det är det tredje seminariet som hålls sedan projektstarten i maj 2005. Nytt är bland annat att Konstfack ska ta fram ett förslag till en funktionell och attraktiv tåginredning till det nya svenska höghastighetståget. Dessutom redogör KTH för hur järnvägens konkurrenskraft kan öka och Interfleet för vilka krav som ställs på tåg i det svenska vinterklimatet. Gröna Tåget är ett svenskt järnvägsindustriellt samarbete mellan bland andra Banverket, Järnvägsgruppen KTH och Bombardier Transportation och syftar till att stärka kompetensen kring utveckling och upphandling av nästa generations snabbtåg för svenska krav. Framtidens tåg ska korta restiderna och ytterligare minska miljöbelastningen samtidigt som kostnaderna sänks och tågen ska fungera i svenskt vinterklimat. Slutmålet för Gröna Tåget är att öka tågresandet genom ett attraktivt och konkurrenskraftigt tåg. Höghastighetståget är ett nytt tåg för hastigheter upp till 250 km/t som utvecklas av Bombardier i Sverige. Tåget, som bygger på tågkonceptet Regina som lanserades år 2000, är en del av Gröna Tåget och har även förutsättningar att bli en svensk exportframgång. Bombardier Transportation i Västerås ansvarar för olika tester av tekniska system för ett framtida tåg. Media inbjuds till ett förmiddagsseminarium om Gröna Tåget på hotell Nordic Sea i Stockholm: Datum: Onsdag 14 februari. Tid: Kl 9.00 - 11.00 hålls seminariet. Därefter finns det möjligheter för media att ställa frågor till talarna eller till enskilda intervjuer. Plats: Hotell Nordic Sea, Vasaplan 4, intill Centralstationen i Stockholm, lokal Maskinrummet. Se vägbeskrivning: http://www.nordicseahotel.se/omhotellet/Map.asp?LangId= Efter seminariet finns det möjlighet att provåka testtåget i upp till 250 km per timme till Västerås, avgång kl 12.00 från Stockholm C. I Västerås bjuds gästerna på lunch. Kl 14.30 går returresan till Stockholm C. Ur innehållet: Vilka krav måste vi ställa på ett framtida höghastighetståg för Sverige? Varför sysslar vi med tågutvecklling i Sverige? Nils Edström från Banverket och Evert Andersson från KTH ger sin syn på detta. Så gick provkörningarna 2006. Christer Högström från Bombardier Transportation berättar om erfarenheterna från årets tester. Vilka trender ligger till grund för hur framtidens tåg kommer att inredas och se ut? Eric De Groat från Konstfack berättar om det uppdrag Konstfack fått inom ramen för Gröna Tåget att inreda nästa generations höghastighetståg. Det ställs höga krav på höghastighetståg som ska trafikera Sverige att klara olika typer av klimat. Gunnar Åstrand från Interfleet berättar hur man anpassar tåg till nordiskt vinterklimat. En av huvudutmaningarna för järnvägen är att öka konkurrenskraften för att spela en större roll i ett framtida uthålligt transportsystem. Oskar Fröidh från KTH berättar utifrån sin forskning hur det kan gå till. Välkommen! Anmälan och frågor om seminariet samt eventuella separata intervjuer hanteras av Malin Johansson, GCI Stockholm, telefonnummer 08-402 27 51, e-post malin.johansson@gci.se. För mer information om Gröna Tåget, kontakta: Christian Schmidt, informationschef, Bombardier Transportation Sweden AB, tel 070 – 561 32 67, e-post: Christian.h.schmidt@se.transport.bombardier.com Mer info om Gröna Tåget hittar du på www.gronataget.se