Miljöpartiet de gröna

Pressinbjudan: Hur kan tågtrafiken utvecklas i regionen

Evenemang

23
MAR
Plats: Lokstallet, Kristinehamn
  -

Onsdag 23 mars besöker Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson Stina Bergström Kristinehamn. Hon ska där diskutera olika frågor som rör framtiden för den spårbundna trafiken i regionen tillsammans med Lars Yngström, VD för Tågab och vice ordförande för Tågoperatörerna.
Stina Bergström kommer under dagen att åka på Genvägen och få information om den kommande elektrifieringen och trafiken på sträckan. En huvudanledning till besöket är att få information och diskutera tågoperatörernas syn på frågor som rör person- och godstrafik på järnvägen. De kommer också att diskutera avregleringen och den nya kollektivtrafiklagens införande. Media är välkomna att delta under besöket.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Stina Bergström, 070-332 51 57
Lars Yngström 070-578 49 50
Agnetha Boström, pressekreterare, 070-260 24 84

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook