Svensk Handel AB

Pressinbjudan: Hur utvecklas handeln i Fyrbodal?

Evenemang

21
NOV
Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
 
Svensk Handel presenterar färska siffror över handelsutvecklingen i Fyrbodal och analyserar framtida utmaningar för branschen lokalt. Tid: 2006-11-21 klockan 12.00 Plats: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla Medverkande: Maria Klingberg, Svensk Handel Svensk Handel har analyserat färsk statistik från HUI, Handelns Utredningsinstitut över hur handeln i Sverige har utvecklats. Siffrorna har brutits ner för de olika kommunerna i Fyrbodal. Vi har också tittat på vad som krävs för att handeln i regionen skall utvecklas på ett positivt sätt kommande år. Befolkningens storlek är den enskilt viktigaste faktorn för hur omfattande handeln i en region eller kommun är. Idag utvecklas handeln i Sverige mycket positivt på många håll, men variationerna är stora i landet. 2005 står 18 av landets 290 kommuner för halva försäljningen när det gäller sällanköpsvaror. Kartläggningen av utvecklingen i handeln visar en stark koncentration till vissa regioner och orter. Handeln i Fyrbodal omsätter 15,7 miljarder kronor, motsvarande siffra för Sverige är 413 miljarder. Branschen får en alltmer framträdande roll inom svensk ekonomi. Nästan en tiondel av Sveriges BNP utgörs av handel. För mer information ring gärna: Cecilia Sahlsten, presskontakt Svensk Handel 031 62 94 18 eller 0706 66 53 12 eller Maria Klingberg, Svensk Handel 0705 30 38 02.