Norrbottens läns landsting

Pressinbjudan: Innanförskap och utanförskap

Evenemang

01
DEC
Lokal "Ettan", Landstingshuset, Luleå
 
Pressinbjudan från Norrbottens läns landsting 2006-11-30 Innanförskap och utanförskap I morgon, fredag den 1 december, uppmärksammar landstinget den internationella handikappdagen med ett seminarium om innanförskap och utanförskap. Inbjudna föreläsare på seminariet är: - Claes Borgström, JÄMO, som pratar om rätten att delta i samhället på lika villkor. - Björn Söderberg, svensk entreprenör i Katmandu som enbart anställer kastlösa kvinnor i sina företag och gör att de blir självförsörjande och kan visa vägen för andra kvinnor att våga ta plats i samhället. - Lisbeth Pipping, författare med utvecklingsstörd mamma. Pipping visar på hur svårt vi har att se det uppenbara och ställer sig frågorna: Är alla barn lika mycket värda? Vad väljer vi att se och tar vi ansvar för det vi ser? Under dagen medverkar också Anna Azcarate, skådespelare, Lars Jacobs-son, neuropsykolog och musikgruppen Process. Vi inbjuder till presskonferens där medias representanter ges möjlighet att träffa föreläsarna. Tid: Fredag den 1 december, kl 13.00 Plats: Lokal "Ettan", Landstingshuset, Luleå Medverkande: Föreläsarna Claes Borgström, Björn Söderberg och Lis-beth Pipping samt Agnetha Jatko, länschef för länsenhe-ten Särskilt stöd/Funktionshinder, Norrbottens läns lands-ting. Dessutom hälsar vi medias representanter välkomna att delta under hela, eller delar av, dagen. P R O G R A M 09.30 Registrering och Kaffe. 10.00 Landstingsdirektören öppnar och hälsar väl-kommen. 10.15-11.00 Claes Borgström, JÄMO lyfter upp jämställdhetsfrågor relaterat till innanförskap och utanförskap 11.00-12.30 Anna Azcarate, skådespelare och Lars Jacobsson, neuropsykolog väver ihop teori och kroppsliga uttryck för innanförskap/utanförskap. 12.30-13.30 Lunch och en rundtur i kultur. 13.30-14.30 Björn Söderberg, svensk entreprenör i Katmandu arbetar med kastlösa kvinnor i Nepal och har ett internationellt perspektiv på utanförskap/ innanförskap. 14.30-15.00 Kaffe. Process spelar musik. 15.00-16.00 Lisbeth Pipping, författare som vuxit upp med en utvecklingsstörd mamma. Hon beskriver känslan av innanförskap och utanförskap i sin uppväxt på ett mycket starkt och gripande sätt. 16.00 Claes Borgström sammanfattar dagen. Ytterligare upplysningar: Agnetha Jatko, länschef för länsenheten Särskilt stöd / Funktionshinder, tel: 070-667 82 85 Gunilla Ohlsson, informatör, division Primärvård tel: 070-28 716 04