Västra Götalandsregionen

Pressinbjudan: Internationell konferens om kulturturism- ett område med stor tillväxtpotential

Evenemang

22
NOV
Göteborg
-
Den 22-24 november arrangerar Västra Götalandsregionen en internationell konferens med temat kulturturism. Konferensen äger rum i Göteborg och under tre dagar kommer föreläsare och deltagare från hela Europa att diskutera kulturturismens betydelse för den regionala utvecklingen. Västra Götalandsregionen arbetar aktivt i samverkan med kommunerna i Västra Götaland med att stärka förutsättningarna för kulturturism. Regionen bedriver också arbete inom kulturturismområdena på den internationella arenan, bland annat genom medlemskap i European Cultural Tourism Network (ECTN), ett nätverk inom EU där ett stort antal regioner och länder är representerade. Mellan den 22-24 november är det Västra Götalandsregionens tur att stå som värd när ECTN håller sin tredje årliga konferens, The Creative Future – Culture as a Sustainable and a Growing Sector. Konferensen samlar aktörer inom kultur- och turismområdena från hela Europa för att utbyta erfarenheter och diskutera kulturturismens betydelse för den regionala utvecklingen. Lars Nordström, ordförande i kulturnämnden och EU-politiker säger: - Kulturen och turismen är var för sig viktiga faktorer i det regionala utvecklingsarbetet och genom att slå ihop de båda begreppen får man ett tredje begrepp –kulturturism- med en alldeles egen kraft. Kulturturismen innebär stora möjligheter till livslångt lärande samtidigt som det genererar jobb och inkomster. Enligt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén kan dessa områden i allt högre omfattning bidra till tillväxt och jobb. Vi måste därför vidareutveckla Europas ledande position som turistdestination och samtidigt ta vara på möjligheten att skapa förståelse och intresse för andra kulturer och därmed underlätta europeiskt samarbete. Konferensen avslutas på fredagen den 24:e med en paneldebatt där inbjudna politiker diskuterar kulturturismens framtid. Liksom tidigare ECTN-konferenser i Barcelona 2004 och Cardiff 2005 kommer konferensen att utmynna i ett dokument med förslag till fortsatt arbete inom kulturturismområdet i Europa. Målgrupper för konferensen är beslutsfattare på olika nivåer; politiker, tjänstemän samt företrädare för näringslivet, kultur- och turistsektorer i Europa. Media är hjärtligt välkomna att delta under konferensen. Kontakta då koordinator Ann Bergström. ann.bergstrom@vastsverige.com tel 031-81 83 43, 0709-630062 Länkar: Konferensens hemsida Västra Götalandsregionens arbete med kulturturism European Cultural Tourism Network (ECTN) EESC-Tourism and culture: two forces for growth Kontaktperson: Lars Nordström, ordf. kulturnämnden tel 0709-20 68 39 Tomas Olsson, kultursekretariatet tel 0703-983257 http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage____3943.aspx