Global Utmaning

Pressinbjudan:”Naturligt hög arbetslöshet?” - om sambandet mellan politik och jämviktsarbetslöshet

Evenemang

24
FEB
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
  -
Det har funnits en bred svensk konsensus i ekonomkåren kring frågan varför den svenska arbetslösheten bitit sig fast vid så höga nivåer sedan 1990-talskrisen. Det är ett utbudsproblem som bara kan lösas med strukturella reformer på arbetsmarknaden, såsom mindre generös a-kassa, mindre strikt arbetsrätt, försvagade fackföreningar och lägre skattekilar. Det teoretiska och empiriska stödet för detta synsätt är dock betydligt mindre än man kan tro, hävdar Göran Zettergren. Författaren menar vidare att erfarenheter från såväl Sverige som andra länder ger snarare vid handen att den höga strukturella arbetslösheten är resultatet av en misslyckad stabiliseringspolitik. Göran Zettergren, chefsekonom på TCO och tidigare chef för enheten för arbetsmarknad och prisbildning vid Konjunkturinstitutet har på uppdrag av Global Utmanings ekonomiska råd skrivit rapporten ”Naturligt hög arbetslöshet?” - om sambandet mellan politik och jämviktsarbetslöshet. Program Kaffe serveras från kl 15.30 16.00 Inledning Sandro Scocco, ordförande och dagens moderator 16.05 ”Naturligt hög arbetslöshet?” - om sambandet mellan politik och jämviktsarbetslöshet Göran Zettergren presenterar rapporten 16.35 Kommentarer till rapporten Irma Rosenberg, tidigare chefsekonom SBAB och vice riksbankschef Clas Olsson, tidigare finansråd på finansdepartementet och nuvarande analyschef på AMS. 17.00 Panelsamtal – frågor och reflektioner från publiken Göran Zettergren , Irma Rosenberg, och Clas Olsson 17.30 Avslutning

Registrering

Anmäl dig till evenemanget