Sida

Pressinbjudan: Ny handlingsplan ska stärka homo-, bi- och transpersoners rättigheter i utvecklingsländer

Evenemang

24
JAN
Hörsalen plan 2, Valhallavägen 199, Stockholm
  -
I minst ett samarbetsland per världsdel ska nu Sida arbeta för att stärka homo- och bisexuellas samt transpersoners rättigheter. Sida ska mer än förut medverka till konkreta insatser i dessa länder och se till att en dialog förs kring rättigheterna. Detta slås fast i Sidas nya handlingsplan för HBT-frågor som presenteras på onsdag, då även Anna-Karin Hammar, präst i Svenska kyrkan, medverkar. Arbetet med att stärka mänskliga rättigheter för HBT-personer är en världsvid utmaning för kyrkan och olika religionsutövare samt olika kulturer. Anna-Karin Hammar, som tidigt gick ut med att hon är lesbisk, pratar kring detta och Maria Stridsman, chef på Sida, inleder om Sidas roll för HBT-frågor och den nyligen framtagna handlingsplanen. - Diskrimineringen av homo- och bisexuella samt transpersoner är utbredd i hela världen, säger Mette Sunnergren, jämställdhetsrådgivare och ansvarig för HBT-frågor på Sida. Eftersom diskriminering är en bidragande orsak till fattigdom och utanförskap behöver vi tydligare än tidigare prioritera dessa frågor. I omkring 70 länder är det olagligt med sexuella relationer mellan personer av samma kön. I sex länder är samkönad kärlek till och med belagd med dödsstraff. I Sveriges politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter slås det fast att Sverige ska arbeta för att fler länder avkriminaliserar kärlekshandlingar mellan personer av samma kön. Sverige ska också arbeta för ett starkt och fungerande skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. En av de aktuella samarbetsländerna som Sida ska arbeta med i dessa frågor är Moldavien och fler är på gång. Förutom att delta i konkreta aktiviteter och föra dialog innebär även planen stöd till HBT-organisationer och insatser som stärker HBT-personers ställning i utvecklingsländer. Marginalisering och fattigdom hänger ihop. Den orättvisa som ofta drabbar dessa personer leder till ekonomisk orättvisa och de hindras från att ta del av samhället. - För att vi ska kunna göra detta på ett bra sätt måste vi börja hos oss själva, med våra egna fördomar och föreställningar om sexualitet och könsidentitet, säger Mette Sunnergren. Därför innehåller handlingsplanen också interna utbildningsinsatser inom Sidas organisation. Tid: Onsdag 24 januari 11.30 - 13.30 Plats: Hörsalen plan 2, Valhallavägen 199, Stockholm Program: Maria Stridsman, chef för avdelningen som arbetar med demokrati- och rättighetsfrågor presenterar Sidas handlingsplan för HBT-frågor. Anna Karin Hammar, teol lic präst i Svenska kyrkan och ledamot av kyrkorådet, pratar om vilka fördomar och föreställningar man möter inom religionen och kyrkan och hur går det att hitta en väg som leder förbi dem och framåt. För mer information eller för bokning av intervju kontakta Sidas presstjänst: 08 698 55 55 Sidas handlingsplan för HBT frågor kan laddas ned på www.sida.se/hbt En studie om svensk policy och administration av HBT-frågor i utvecklingssamarbete kan laddas ned på www.sida.se/hbtstudie För mer information kontakta Sidas presstjänst: 08 698 55 55.