Svenskt Näringsliv

Pressinbjudan - Orimliga skillnader i äldreomsorgen

Evenemang

27
NOV
Näringslivets Hus Storgatan 19
  -
Granskning av avvikelser inom äldreboenden i 43 stadsdelar och kommuner i Stockholms län Den nya regeringen avser att genomföra fritt val i äldreomsorgen, vilket är bra. Men nuvarande sätt att rapportera och redovisa avvikelser på äldreboenden duger inte som kvalitetsmått för att den äldre ska kunna göra informerade val. Det visar den kartläggning av antalet ”avvikelser” som Svenskt Näringsliv utfört i samtliga stadsdelar i Stockholms stad och alla kommuner i länet. En avvikelse är en händelse som medfört eller skulle ha kunnat medföra någon typ av skada för en patient, och som inte är förväntad utifrån patientens tillstånd eller vårdens karaktär”. Vi har samlat in och granskat de avvikelserapporter som äldreboendena skickar till de Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskorna (MAS) i varje kommun/stadsdel. Resultaten är skrämmande och visar enorma skillnader. Vi redovisar resultaten på seminariet och för ett resonemang kring hur avvikelserapportering och hantering ska kunna förbättras för att öka säkerheten för de äldre och svara mot de ökade kraven på transparens. Vi vill uppmana regeringen att snabba på processen för fritt-val-reformen. Rapporten presenteras av Anders Morin, ansvarig för Välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv och av Monica Renstig, Women’s Business Research Institute. Rapporten kommenteras av professor Nina Rehnqvist, ordförande SBU, Statens Beredning för medicinsk utvärdering och av Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Måndagen 27 november Klockan 10-11 i Pressrummet, Näringslivets Hus Storgatan 19 Frågor: Anders Morin 08-553 430 48 anders.morin@svensktnaringsliv.se Monica Renstig 070-774 33 74 monica.renstig@wombri.se Anmälan: Kirsten Åkerman 070-281 64 47 kirsten.akerman@svensktnaringsliv.se Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige" beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla. Se www.svensktnaringsliv.se