Rikspolisstyrelsen

Pressinbjudan- Polisen ska lösa fler mängdbrott

Evenemang

08
MAR
Jönköpings polishus
 
Polisens förmåga att klara upp mängdbrott som misshandel, stölder, inbrott och skadegörelse har försämrats under de senaste åren. För att bryta trenden har nu en nationell satsning mot mängdbrottsligheten inletts. Den svenska polisen har under senare år varit mycket framgångsrik när det gäller att bekämpa grov brottslighet. Dessvärre har polisen inte haft samma framgång med att förebygga och klara upp de så kallade mängdbrotten, exempelvis stölder, misshandel och skadegörelsebrott. Därför gör nu svensk polis sin kanske största nationella satsning någonsin. Satsningen, som benämns Mängdbrottsprojektet, syftar till att höja polisens effektivitet och kvalitet. Målet är att reducera mängdbrottsligheten samtidigt som antalet uppklarade brott ska öka. - Polisen ska helt enkelt bli bättre på att förebygga och utreda brott som drabbar eller riskerar att drabba våra medborgare, förklarar Börje Wilsborn, projektledare för Mängdbrottsprojektet i Jönköpings län. Mängdbrottsprojektet handlar inte på något sätt om en ny prioritering, utan syftar istället till att öka kvaliteten och effektiviteten i den verksamhet som bedrivs idag. Detta ska bland annat ske genom: • en tydligare ledning och styrning av verksamheten på olika nivåer • att fler medarbetare är i tjänst under tider då flertalet brott begås • att fler och bättre brottsplatsundersökningar (kriminaltekniska undersökningar) genomförs. Medverkar och berättar om Mängdbrottsprojektet gör projektledaren Börje Wilsborn och delprojektledaren Hans-Göran Johansson. Efter presskonferensen kommer en polispatrull att visa hur en brottsplatsundersökning går till. För den som önskar finns möjlighet till personliga intervjuer med projektledarna. Tid och plats Onsdagen den 8 mars kl. 09.00 i Jönköpings polishus, samling i receptionen. Kontaktperson Kommissarie Börje Wilsborn, projektledare, tel. 0383-198 10. Mer information För mer information, se www.jonkoping.polisen.se