Skogsstyrelsen

Pressinbjudan: Skogens vidare värden - regional konferens i Skellefteå

Evenemang

07
NOV
Expolaris Kongresscenter, Skellefteå, i lokalen Solen
-   -
Räcker råvaran? Behöver vi nya sätt att sköta skogen? Vilken skog lämnar vi över till kommande generationer? Skogsstyrelsens konferens tar upp aktuella frågor som rör skogsbruket i Norrbottens och Västerbottens län och skogens värden i en vidare mening. Skogsutredningen och den s.k. oljekommissionens rapport kommer att presenteras. Skogsstyrelsens GD Göran Enander, skogsutredare och landshövding Maggi Mikaelsson, utredare Stefan Edman och Sveaskogs VD Gunnar Olofsson samt flera företrädare för skogsbruket i de två nordligaste länen medverkar på konferensen. Landshövding Lorentz Andersson delar ut Föreningen Skogens utmärkelse Silverkvisten för dem som på ett lokalt plan gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruket. Konferensen samlar närmare 200 personer från Norrbottens och Västerbottens län. Programmet för konferensen hittar ni här: http://www.svo.se/episerver4/dokument/bd/Regionen/Regionkonf2006/Inbjudan.pdf Mer upplysningar lämnas av: Informatör Anna F Strömbäck Skogsstyrelsen 0920-24 20 33 el 070-347 24 50 Välkommen!