Sveriges Kommuner och Landsting

Pressinbjudan: Social hållbarhet i kommuner och landsting

Evenemang

06
MAY
Louis De Geer Konsert och Kongress i Norrköping
-

Nationell konferens Från kunskap till handling - Mötesplats Social hållbarhet hålls i Norrköping den 6-7 maj.

Under dagarna kommer SKL och Folkhälsomyndigheten tillsammans med medlemmarna att ta fram en programförklaring för att stärka arbetet med social hållbarhet i kommuner och landsting. Programförklaringen bygger vidare på det arbete som tidigare skett i det nationella samarbetet "Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa".
Tisdag den 6 maj –onsdag den 7 maj, kl 09.00-17.00 och 09.00-16.00