Landstinget i Värmland

Pressinbjudan: Spadtag för nya ambulansstationer

Evenemang

24
MAR
Värmland
-   -
Landstinget i Värmland satsar på ambulanssjukvården. I Karlstad byggs det nytt, i Torsby byggs det till och i Sunne har stationen flyttat till räddningstjänstens lokaler. Landstinget i Värmlands vill uppmärksamma detta och inbjuder media till: Karlstad: 24 mars kl. 14.00, bakom räddningstjänsten och polishuset, se kartskiss. http://www.liv.se/page.jsp?node=4842 Det första spadtaget tas till en helt ny ambulansstation. Från Landstinget i Värmland medverkar landstingsstyrelsens ordförande Catarina Segersten Larsson (m). Torsby: 4 april kl. 10.00, ambulansstationen. Här tas ett första spadtag till en tillbyggnad till den befintliga ambulansstationen. Från Landstinget i Värmland medverkar landstingsråd Carin Melin (fp). Sunne: 10 april kl. 09.30, räddningstjänsten. Stationen har flyttat till räddningstjänstens lokaler och det är dags för officiell invigning. Från Landstinget i Värmland medverkar landstingsråd Eskil Johansson (c). Kontakt Karlstad: landstingsstyrelsens ordförande Catarina Segersten Larsson (m), tfn 0703-49 41 32 Torsby: landstingsråd Carin Melin (fp), tfn 070-583 87 06 Sunne: landstingsråd Eskil Johansson (c), tfn 070-629 41 11 Länsverksamhetschefer ambulans: Lars-Göran Boström, tfn 070-216 54 11, Torbjörn Nyvall, tfn 070-510 58 85