Fackförbundet ST

PRESSINBJUDAN Statistik för Östergötlands län

Evenemang

06
NOV
Integrationsverket, Kristinagatan 12, Röda rummet (plan 2) i Norrköping
  -
Statliga chefer om jämställdhet och mångfald För första gången i en stor SCB-undersökning svarar chefer på vad de anser om jämställdhet och mångfald i statliga myndigheter, högskolor, universietet, affärsverk och statliga bolag. Välkommen när Fackförbundet ST presenterar resultaten för Östergötlands län, där 190 chefer svarade. Undersökningen är utförd av SCB på uppdrag av Fackförbundet ST och omfattar totalt 82 frågor. En postal enkät har gått ut till 5 347 chefer, varav 3 851 chefer svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 72 procent. Insamlingen skedde i februari och mars i år. Första delen, som inriktade sig på chef- och ledarskap, presenterades i maj i år. Nu presenteras den andra och sista delen som handlar om jämställdhet och mångfald. TID: måndagen den 6 november kl 11.00 PLATS: Integrationsverket, Kristinagatan 12, Röda rummet (plan 2) i Norrköping Rapporten för "rikstotalen" med tillhörande frågor och tabeller hittar du på www.st.org (under "Press/Rapporter" och "Aktuellt"). Efter presskonferensen kommer även siffrorna för länet att presenteras på hemsidan. VÄLKOMMEN! För mer information, välkommen att kontakta: - Anette Brogren, ombudsman, ST, tel 070 347 13 20 (T f presskontakt, ST, tel 070 314 52 73) OBS! namnbytet till Fackförbundet ST! ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org