Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan: Svensk sjukvård som framtida exportindustri?

Evenemang

20
APR
UD:s pressrum, Fredsgatan 6, Stockholm
  -
Sverige får inte gå miste om det samhällsekonomiskt lönsamma investeringsprojekt som utvecklingen av den globala hälsoindustrin innebär. Det skriver Gunnar Eliasson, professor emeritus, KTH, i den 33:e underlagsrapporten till Globaliseringsrådet. Rapporten presenteras den 20 april och kommenteras av Marie Beckman Suurküla, sjukhusdirektör, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Lena Gustafsson, tf VD, Vinnova och Richard Murray, tidigare Statskontoret. En åldrande befolkning, nya medicinska preparat och en innovativ utveckling inom medicinsk teknologi kommer att innebära stora förändringar för hälsoindustrin. Alltfler människor, gamla som unga, förväntas kunna botas från sjukdomar som idag binder dem vid sjukbädden och hindrar dem från att återgå till arbetet. Men för att den svenska befolkningen ska kunna nyttja de nya möjligheterna måste svensk sjukvård delta i den globala specialiseringen av hälsoindustrin. Gunnar Eliasson, professor emeritus, KTH, presenterar den 33:e rapporten till Globaliseringsrådet, Svensk sjukvård som en framtida exportindustri? En industriekonomisk analys, där han utreder en av Sveriges största tjänsteproducerande näringar, sjukvården. Kommentatorer är Marie Beckman Suurküla, sjukhusdirektör, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Lena Gustafsson, tf VD, Vinnova och Richard Murray, tidigare Statskontoret. Moderator är professor Pontus Braunerhjelm, Globaliseringsrådets huvudsekreterare, VD, FSF. Anmälan skickas till Globaliseringsrådets e-postadress. Tid och plats: Måndag den 20 april klockan 11.45-13.15 i UD:s pressrum, Fredsgatan 6, Stockholm. Lättare förtäring serveras från kl. 11.30. Kontakt: Globaliseringsrådet Pernilla Norlin Omvärldsanalytiker/ Kommunikatör, biträdande kanslichef 08-405 17 35 ------------------------- Läs mer ------------------------- Globaliseringsrådet (http://www.regeringen.se/sb/d/8616)