Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Svenska språket främjar Sverige

Evenemang

21
FEB
UD:s Pressrum, Fredsgatan 6
 

Att stödja svenskundervisning i andra länder är en viktig del av Sverigefrämjandet, men de svenska intressena måste definieras tydligare. Principer och former för stödet måste utformas utifrån dessa intressen. Svensklektorerna vid utländska universitet måste få del av det svenska trygghetssystemet. Detta är frågor som behandlas i betänkandet Svenskan i världen (SOU 2007:9), som på onsdag överlämnas till statsrådet Sten Tolgfors av Utredningen om svenskundervisning i utlandet.

En presentation av utredningens betänkande ges i UD:s pressrum på onsdag kl. 11.00 av förre chefen för Svenska institutet Erland Ringborg, som lett utredningen. Sekreterare har varit biträdande avdelningschefen vid institutet Monika Wirkkala.

Tid och plats:
UD:s Pressrum, Fredsgatan 6
Onsdagen den 21 februari kl. 11.00

Kontakt:
Monika Wirkkala
Sekreterare i utredningen
Telefon 08 405 28 41
Mobil 073 684 20 95