Utrikesdepartementet

Pressinbjudan - Svenska språket i Finland

Evenemang

27
APR
Pressrummet Fredsgatan 6 Stockholm
 

I propositionen Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik från september 2005 aviserade regeringen en översyn av stödet till svenskundervisning i utlandet. Som ett första steg i denna översyn har generaldirektör Erland Ringborg utrett frågan om stöd till svenska språket i Finland.

Ringborg presenterar sina förslag vid en pressträff på Utrikesdepartementet torsdagen den 27 april klockan 11.00. Föranmälan till Christian Carlsson.

Tid och plats:
Torsdag 27 april, kl. 11.00

Pressrummet
Fredsgatan 6
Stockholm

Föranmälan till Christian Carlsson

Medtag presslegitimation!

Kontakt:
Christian Carlsson
Redaktör
08-405 58 80
070-257 56 56
christian.carlsson@foreign.ministry.se

Erland Ringborg
Särskild utredare
08-405 36 11

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:2, Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/5359/a/50761)
Faktablad: Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/5232/a/50763)