Svenskt Näringsliv

Pressinbjudan: Svenskt Näringslivs konjunkturprognos

Evenemang

16
MAR
Bakfickan, Almegahuset, Blasieholmsgatan 5, Stockholm.
 
Torsdagen den 16 mars publicerar Svenskt Näringsliv årets första konjunkturprognos. Rapporten Mera SLÖSA mindre SPARA presenteras av Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster torsdagen den 16 mars klockan 10.00 i lokalen Bakfickan, Almegahuset, Blasieholmsgatan 5, Stockholm. En fortsatt mycket expansiv finans- och penningpolitik spär på efterfrågan i den svenska ekonomin. Hushållens inköp i detaljhandeln, bostadsbyggande och delar av den offentliga konsumtionen ökar. Den snabba strukturomvandlingen inom detaljhandeln och konkurrens från utlandet håller inflationen på en låg nivå. Industrins produktion växer i normal takt, men sysselsättningen i industrin fortsätter att minska. I en särskild analys visas svenska företags långsiktiga sysselsättningsplaner, samt hur löner och sysselsättning påverkas av globaliseringen. Efter pressträffen kommer prognosen att publiceras i sin helhet på vår hemsida: www.svensktnaringsliv.se Svenskt Näringsliv publicerar fyra konjunkturrapporter per år och den senaste publicerades i december. Tid: Torsdagen den 16 mars, klockan 10.00 Plats: Almegahuset, Blasieholmsgatan 5, Stockholm Lokal: Bakfickan Medverkande: Stefan Fölster, chefekonom För mer information, kontakta: Göran Johansson Grahn, nationalekonom, tfn 08-553 431 03/070-318 31 03 Lars Jilmstad, presschef, tfn 08-553 430 50/070-345 64 36 Svenskt Näringsliv samlar 51 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige" beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla. Se www.svensktnaringsliv.se