Länsstyrelsen i Östergötlands län

Pressinbjudan till seminarium om vindkraftplanering i Östergötland

Evenemang

28
MAR
Sessionssalen, Länsstyrelsen, Östgötagatan 3, Linköping
 
Utbyggnad av vindkraft är en viktig del i regeringens politik för en hållbar omställning av landets energiproduktion. En viktig miljöfråga som också ingår i det regionala miljömålsprogrammet. Regeringen uppmanar nu landets Länsstyrelser och kommuner att genomföra en offensiv planering för omfattande utbyggnad av vindkraft. Östergötland har flera områden som är lämpade för etablering av vindkraft men det finns många andra intressen ska tillgodoses - utveckling av ny bebyggelse, regional infrastruktur, flygtrafik, bevarande av viktiga områden för kultur-, naturmiljö och rekreation mm. Därför krävs en omsorgsfull planering och en god mellankommunal samordning av vindkraftutbyggnaden. Som ett viktigt led i arbetet med att skapa förutsättningar för en god vindkraftsplanering bjuder Länsstyrelsen Östergötland in kommuner och andra regionala aktörer till ett halvdagsseminarium om vindkraftplanering i Östergötland. Tid: Tisdag 28 mars kl. 8.30 - 12.00 Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen, Östgötagatan 3, Linköping Seminariet vänder sig i första hand till tjänstemän och politiker inom plan-, bygg- och miljöområdet i Östergötlands kommuner. Företrädare för Länsstyrelsens miljövårds-, kulturmiljö-, och samhällsbyggnadsenhet kommer att delta i seminariet. Syftet är att ge tillfälle till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt dialog kring fortsatt vindkraftplanering i Östergötland. Media är välkommen att delta under hela eller delar av seminariet. För mer information kontakta gärna: Jan Persson, 013-19 62 65, jan.persson@e.lst.se