Socialdepartementet

Pressinbjudan: Uppdrag om Barnrättscentrum till Örebro universitet

Evenemang

20
MAR
Örebro universitet: Forumtorget, Forumhuset, Campus
 
Konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) ålägger alla länder som antagit den att sprida kunskap om konventionen bland såväl vuxna som barn. För att vi i Sverige ska kunna erbjuda adekvat och systematisk utbildning i frågan - både för barn och för yrkesgrupper som arbetar med och för barn - vill regeringen skapa ett centrum för frågor kring barnens rättigheter. Regeringen har beslutat att ge Örebro universitet i uppdrag att närmare precisera förutsättningarna för en verksamhet som skall erbjuda kompetens- och metodutveckling i tillämpningen av barnkonventionen till berörda yrkesgrupper. Örebro universitet skall redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 31 maj 2006. Måndagen den 20 mars inbjuds till en pressträff för ytterligare information kring uppdraget om Barnrättscentrum. Medverkar gör socialminister Berit Andnor, Jens Schollin professor i barnmedicin och prorektor för Örebro universitet samt Irén Lejegren, kommunalråd Örebro. Tid och plats: Tid: Måndagen den 20 mars kl 13.30 Plats: Örebro universitet: Forumtorget, Forumhuset, Campus Kontakt: Anna Karin Wallberg Pressekreterare 08-405 52 25 070-630 40 09 registrator@social.ministry.se