Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Vad händer när Utlänningsnämnden läggs ner?

Evenemang

20
MAR
Stockholm den 20 mars, det andra i Göteborg den 22 mars och det sista i Malmö den 24 mars.
-   -
Inbjudan till presseminarier om den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden. Den 31 mars 2006 ersätts Utlänningsnämnden av domstolar och en ny utlänningslag träder i kraft. Mot bakgrund av detta arrangeras tre separata presseminarier; det första i Stockholm den 20 mars, det andra i Göteborg den 22 mars och det sista i Malmö den 24 mars. Ur programmet: · Förväntningar, förhoppningar och farhågor · Migrationsverkets nya roll · Ny uppgift för domstolsväsendet · Hur går det till i migrationsdomstolen? · Migrationsöverdomstolens roll och uppgift Medverkar gör bland andra: Barbro Holmberg, migrationsminister Janna Valik, generaldirektör, Migrationsverket Thomas Rolén, generaldirektör, Domstolsverket Sten Heckscher, kammarrättspresident Anmälan till Lena Jern, UD:s informationstjänst, senast den 17 mars kl. 12.00 för Stockholm och Göteborg och den 23 mars kl. 12.00 för Malmö. Programmen återfinns via länk i högerspalten. Välkommen! Tid och plats: STOCKHOLM Måndag 20 mars, kl. 10.00-12.00 Bella Venezia Rosenbad 4 GÖTEBORG Onsdag 22 mars, kl. 10.15-12.15 Läppstiftet Konferens Möteslokalen Etage Lilla Bommen 1 MALMÖ Fredag 24 mars, kl. 14.00-16.00 Kalendegatan 6 Medtag presslegitimation! Webbutsändning: Presseminariet i Stockholm kommer att webbsändas Kontakt: Thomas Hartman Pressekreterare 08-405 55 50 070-660 56 35 thomas.hartman@foreign.ministry.se Christian Carlsson Redaktör 08-405 58 80 070-257 56 56 christian.carlsson@foreign.ministry.se Annika Rudestad Departementssekreterare Enheten för migration och asylpolitik 08-405 44 51 Lena Jern Informatör Press-, informations- och kulturenheten 08-405 38 22 lena.jern@foreign.ministry.se ------------------------- Läs mer ------------------------- Ny instans- och processordning i utlänningsärenden (http://www.regeringen.se/sb/d/5526) ------------------------- Externa länkar ------------------------- Migrationsverkets webbplats (http://www.migrationsverket.se) Domstolsväsendets webbplats (http://www.dom.se) Utlänningsnämndens webbplats (http://www.utlanningsnamnden.se)