Skogsstyrelsen

Pressinbjudan Vad kan vi lära oss av Gudrun? – Skogsstyrelsen redovisar erfarenheter av stormen och rekommendationer för framtiden

Evenemang

27
APR
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) Drottninggatan 95 B, Stockholm
 

Skogsstyrelsen presenterar i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) resultaten från Skogsstyrelsens projekt Stormanalys. Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat effekter av stormen Gudrun den 8-9 januari 2005 och redovisar vid torsdagens seminarium erfarenheter från arbetet efter stormen samt rekommendationer för framtiden.

Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA)
Drottninggatan 95 B, Stockholm

Tid: Torsdag 27 april kl. 09.30 – 10.30

Deltar vid pressträffen gör Göran Enander, Skogsstyrelsens generaldirektör, Magnus Fridh, projektledare för projekt Stormanalys samt Jan-Erik Hällgren, professor vid SLU.

Projekt Stormanalys består av fem delprojekt som behandlar A) Analys av riksfaktorer, B) Skötsel av stormskadad skog, C) Miljökonsekvenser, D) Ekonomiska och sociala konsekvenser samt E) Framtida skogsbruk med riskhantering.

Efter pressträffen startar ett heldagsseminarium med fördjupade presentationer av resultat och rekommendationer. Pressen är välkommen att delta även i efterföljande seminarium. För fullständigt seminarieprogram se www.skogsstyrelsen.se.

För anmälan till pressträff och efterföljande seminarium:
Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen
mail: ida.northfell@skogsstyrelsen.se tel: 070 – 600 21 99

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.