Socialstyrelsen

Pressinbjudan - Vem ska ordna sängplats åt hemlösa?

Evenemang

14
MAR
Norra Latin i Stockholm
 
Vad händer med frivilligarbetet i ett gränslöst Europa? Frivilligorganisationer har en betydelsefull roll i Sverige. Varje vecka lägger kvinnojourare, rödakorsare, pensionärer, kyrkofolk och politiker ner hundratusentals timmar på att få livet i Sverige att gå runt. Men vad händer med den ideella sektorn när vi är med i EU? Ser det frivilliga arbetet annorlunda ut i andra EU-länder? Stärks den enskildes makt genom vårt EU-medlemskap? Tisdagen den 14 mars arrangeras för femte året i rad en konferens om det frivilliga arbetets uppgift, innehåll och värde i dag och i framtiden. Bland de medverkande finns Marianne Nifvert, ordförande Rädda barnen, Ariane Rodert, EU-koordinator i Bryssel, Elmire af Geijerstam, chef för Sveriges Kommuner och Landstings Brysselkontor samt Rolf Gustavsson, Europaredaktör Svenska Dagbladet. Konferensen anordnas av Socialstyrelsen, Forum för frivilligt socialt arbete, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN), Rainbow Sweden och Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (S.L.A.N). Konferensen hålls på Norra Latin i Stockholm och pågår från kl. 08.00 till 16.15. För fullständigt program, se http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/BBA6FF55-2DEF-4D30-9DC3-87119A590988/0/inbj_folkr.pdf Representanter från massmedier är välkomna att kostnadsfritt bevaka konferensen. Vi vill dock att ni anmäler deltagande till Leena Haraké 08-10 10 51 senast dagen före konferensen, det vill säga den 13 mars.