Sveriges Byggindustrier

Presskonferens 20 februari: Hur utvecklas den svenska byggmarknaden 2013- 2014?

Evenemang

20
FEB
Storgatan 19 i Stockholm, Näringslivets hus, Pressrummet på entréplan
 
Ny konjunkturprognos presenteras av Sveriges Byggindustrier Svensk ekonomi började tappa fart under andra halvåret i fjol. Hur påverkar detta byggindustrin? Hur utvecklas bostadsbyggandet och hur påverkas ROT-marknaden? Lokal- och anläggningsbyggandet gick bra i fjol, vad kan vi vänta oss från denna sektor framöver? Byggarbetsmarknaden hade en gynnsam utveckling 2012, hur ser sysselsättningsläget ut framöver? I konjunkturbedömningen redogör vi för drivkrafterna bakom den framtida utvecklingen inom byggmarknadens olika sektorer. Vidare följer vi även upp den senaste tidens ekonomiska händelser och vilken betydelse de får för svensk byggindustri. Välkommen till vår presskonferens!