Stenungsunds kommun

Presskonferens om Badhustorget i Stenungsunds kommun

Evenemang

10
APR
kommunhuset Stenungsund,
 

Måndagen den 10 april tar Tekniska utskottet beslut om förslag till beslut för detaljplan för Badhustorget. Med anledning av detta inbjuder vi till en presskonferens den 10 april kl 16.30 i kommunhuset Stenungsund, sammanträdesrum Rodret. Vid presskonferensen presenterar vi
beslutsförslaget
samrådsredogörelsen
utställningshandlingar

Välkomna !

Arne Olsson (c)
ordf tekniska utskottet
tel 0702- 57 46 82