Västra Götalandsregionen

Presskonferens om rapport om regionens hälso- och sjukvård 2005

Evenemang

03
MAY
Residenset, Vänersborg
 

Rapporten "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland - verksamhetsanalys 2005" redovisas på regionens hälso- och sjukvårdsutskott den 3 maj. I samband med detta ges media en dragning av innehållet inför efterföljande presskonferens.

"År 2005 publicerades för första gången en analys av regionens sjukvård (Verksamhetsanalys 2004). Den nu publicerade rapporten avser år 2005 och omfattar fler aspekter än tidigare. Som en följd av att allt fler kvalitetsregister har valt att öppet redovisa sina resultat har avsnittet om kvalitet och resultat kunnat byggas ut avsevärt jämfört med tidigare år. Ett nationellt projekt i samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting pågår just nu i syfte att genomföra och publicera öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Västra Götalandsregionen deltar aktivt i arbetet, som kommer att påverka den framtida inriktningen av sjukvårdsuppföljningen i Sverige." Så skriver bl.a. hälso- och sjukvårdsdirektör Lars-Olof Rönnqvist i inledningen till årets rapport "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland - verksamhetsanalys 2005".

Nu ger Marianne Förars och Staffan Björk från regionens analysenhet media en genomgång av rapportens innehåll inför efterföljande presskonferens.

Dag: onsdag 3 maj
Tid: 13:00 (efterföljande presskonferens med HSU startar 14:30)
Plats: Residenset, Vänersborg

Det finns möjlighet att följa presskonferensen från videouppkoppling vid Regionens Hus i Skövde, Borås och Göteborg.

--------------------------------------------------------------------------------

Kontaktperson: Informationschef Åsa Sundell, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, 0500-49 56 96, 0708-80 16 19.