Miljödepartementet

Presskonferens om strategi för ett hållbart fiske

Evenemang

30
MAR
Stockholm
 

Pressmeddelande
29 mars 2006
Miljö- och samhällsbyggnadsdep.

Miljövårdsberedningen, regeringens råd i miljöfrågor, överlämnar den 30 mars sin promemoria Strategi för ett hållbart fiske till miljöminister Lena Sommestad och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

I anslutning till överlämnandet hålls en presskonferens där båda ministrarna deltar.

Medtag presslegitimation

Tid och plats:
Plats: Sammanträdesrummet Mälaren, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Tegelbacken 2, Stockholm

Tid: Klockan 12.30 den 30 mars 2006

Kontakt:
Miljövårdsberedningens kansli:
Siv Näslund
08-405 20 13
070-590 91 83

Henrik Österblom
08-405 19 28
070- 371 19 28

-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs mer om Miljövårdsberedningens arbete (http://www.regeringen.se/sb/d/2461/a/13474)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Miljö, energi och bostäder
Statsråd: Lena Sommestad
http://www.regeringen.se/sb/d/6452/a/61138