Rikspolisstyrelsen

PRESSKONFERENS - Polisens ekonomi och konsekvenserna av det

Evenemang

06
APR
Länspolismästarens stab, Storgatan 44, Sundsvall
 
Under förmiddagen måndag den 6 april håller polisstyrelsen ett ordinarie möte. Vid mötet kommer bland annat polismyndighetens verksamhet i förhållande till de tilldelade ekonomiska medlen att diskuteras. Med anledning av detta vill polisstyrelsens ordförande Susanne Eberstein, vice ordförande Bertil Kjellberg och länspolismästare Per Silverliden lämna information om de konsekvenser som kan förutses för verksamheten och i förlängning för allmänheten. Efter informationen ges utrymme för frågor. Tid:2009-04-06 kl 13.00 Plats:Länspolismästarens stab, Storgatan 44, Sundsvall Praktiska frågor besvaras av undertecknad. Börje Öhman, informationschef.