Riksdagen

Pressmeddelande: Offentlig utfrågning i morgon om avveckling av försäkringsdelegationerna

Evenemang

14
NOV
Skandiasalen, ingång Mynttorget 1
  -
Med anledning av regeringens proposition 2006/07:10 Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd håller socialförsäkringsutskottet en offentlig utfrågning. Utfrågningen är ett led i utskottets behandling av förslaget och kommer att fokusera på frågan om att avveckla Försäkringskassans försäkringsdelegationer. Företrädare för följande myndigheter och organisationer är inbjudna till utfrågningen: Socialdepartementet, Försäkringskassan, Ideella Föreningen Försäkringskassans Förtroendevalda, Sveriges Kommuner och Landsting. Tid: Tisdagen den 14 november, kl. 11.00-ca 12.00 Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1 Direktsändning via riksdagens webb-tv samt i 24 Direkt och SVT2. För mer information: Kontakta Kari Hasselberg, föredragande vid socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 58 97. Vasiliki Papadopoulou Informationssekreterare, tfn 08-786 66 97, 020-349 000