Socialdepartementet

Pressträff 10 mars: Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Evenemang

10
MAR
Rosenbads presscenter
 
En nationellt gemensam IT-strategi för vård och omsorg har varit målet för ett arbete som skett i samarbete mellan regeringen (Socialdepartementet), Sveriges Kommuner och Landsting samt berörda myndigheter och organisationer, som Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket och Carelink. Aktörerna har gemensamt arbetat fram grundläggande principer för nationell samverkan på IT-området. Fokus är patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet som ska kunna tillämpas av staten, landsting, kommuner och övriga vårdgivare. Medverkar vid pressträffen gör vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson, Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson samt Svenska Kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu. Vid pressträffen visas en utställning med åtta olika IT-projekt, t.ex. nationell sjukvårdsrådgivning, e-journal, samt exempel från Skåne (Hässleholm) och Västra Götaland (Borås). Tid och plats: Tid: fredag 10 mars, kl. 12.30 Plats: Rosenbads presscenter Webbutsändning: Presskonferensen kommer att webbutsändas Kontakt: Ingemar Olsson Pressekreterare 08-405 33 72 070-302 08 22 registrator@social.ministry.se ------------------------- Läs mer ------------------------- Läs om en nationell IT-strategi för vård och omsorg (http://www.regeringen.se/sb/d/1938/a/44979)