Utrikesdepartementet

Pressträff: James Wolfensohn besöker Sverige

Evenemang

06
MAR
Gustav Adolfs torg 1
 
James Wolfensohn besöker Stockholm den 6 mars. Wolfensohn är den så kallade Kvartettens (EU, FN, USA och Ryssland) särskilde sändebud för Gazatillbakadragandet. Han kommer att träffa utrikesminister Laila Freivalds och biståndsminister Carin Jämtin för att diskutera situationen i de ockuperade palestinska områdena. Överläggningarna kommer i huvudsak att behandla möjligheterna att förbättra det humanitära läget och skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och tillväxt i Västbanken och Gaza. Medier är välkomna till en pressträff med Laila Freivalds, Carin Jämtin och James Wolfensohn på Utrikesdepartementet måndagen den 6 mars. Samling i entrén på Gustav Adolfs torg 1 klockan 13.35. Medtag presslegitimation. ---- James Wolfensohn, tidigare chef för Världsbanken, är sedan den 1 juni 2005 den så kallade Kvartettens (EU, FN, USA och Ryssland) särskilde sändebud för Gazatillbakadragandet. Den svenska regeringen bidrar - utöver det löpande biståndet till Västbanken/Gaza - med 40 miljoner kronor till det av Wolfensohn lanserade snabbinsatsprogrammet Quick Impact Program för en positiv ekonomisk utveckling i Gaza. Pengarna kanaliseras genom FN:s flyktingorgan UNRWA som har en central roll för att förbättra situationen för de palestinska flyktingarna. Snabbinsatsprogrammet syftar till att skapa en snabb och positiv utveckling i Gaza efter Israels tillbakadragande. Programmet omfattar åtgärder för att skapa arbetstillfällen, bygga upp infrastruktur och förbättra miljön. Bland Wolfensohns insatser som sändebud kan särskilt nämnas arbetet med den israelisk-palestinska överenskommelse om rörelsefrihet och tillgänglighet (Agreement on Movement and Access) som slöts i november 2005. En central del i denna överenskommelse var att öppna övergången mellan Gaza och Egypten vid Rafah för persontransitering under övervakning av tredje part. Detta utmynnade sedermera i EU:s insats för att övervaka gränsstationens drift (EU BAM Rafah). Sveriges bidrag till insatsen är omfattande; bland annat ingår sex svenskar i missionen. Tid och plats: Pressträff måndagen den 6 mars. Samling i entrén på Gustav Adolfs torg 1 klockan 13.35. Medtag presslegitimation. Kontakt: John Zanchi Pressekreterare 08-405 59 39 070-2602664 john.zanchi@foreign.ministry.se Sofia Karlberg Redaktör 08-405 57 42 070-827 98 33 sofia.karlberg@foreign.ministry.se