Riksgäldskontoret

Pressträff om extra auktioner och Riksgäldens roll

Evenemang

30
SEP
Salénhuset,
 
Riksgälden bjuder in till en pressträff tisdagen den 30 september kl. 15.00. Vi presenterar ett preliminärt schema för de fortsatta extra auktionerna i statsskuldväxlar, kommenterar utfallet hittills och beskriver Riksgäldens roll. Vid pressträffen medverkar riksgäldsdirektör Bo Lundgren, chefen för Skuldförvaltning Thomas Olofsson samt biträdande upplåningschef Maria Norström. Pressmötet äger rum i Salénhuset, med ingång Norrlandsgatan 15 eller Regeringsgatan 48 , trapphus C, vån 7, porttelefon. Välkommen! Marja Lång, Informationschef Tel: 08 613 46 54