Sveriges Riksbank

Pressträff om IMF:s syn på den svenska ekonomin

Evenemang

14
NOV
Brunkebergstorg 11
 
En delegation från Internationella valutafonden, IMF, avslutar imorgon sitt årliga besök i Sverige. Besöket är ett led i de konsultationer IMF regelbundet har med sina medlemsländer. Delegationen har träffat representanter från bland annat Riksbanken, Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Konjunkturinstitutet, Finansinspektionen och arbetsmarknadens parter. Delegationsledaren, Mr. Subhash Thakur, kommer att presentera IMF:s slutsatser och finns därefter tillgänglig för frågor tisdag 14 november klockan 11.30.Ingång från Brunkebergstorg 11. Presslegitimation krävs. IMF:s uttalande kommer att finnas tillgängligt vid pressträffen men kommer också att publiceras på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se, vid samma tidpunkt, tisdag 14 november klockan 11.30. Anna-Karin Nedersjö, Internationella sekretariatet, tel. 08-787 01 27