Finansdepartementet

Pressträff: Regeringen återinkallar 2005 års katastrofkommission

Evenemang

08
FEB
Finansdepartementets bibliotek, plan 3, Drottninggatan 21
 
Kommissionen inbjuder till pressträff i dag kl. 16.30. Regeringen beslutade i dag att återinkalla 2005 års katastrofkommission för att granska de nya fakta som kommit fram vid undersökningen av databand som påträffats i Regeringskansliet och som härrör från tiden för Tsunamikatastrofen. I januari 2005 fick 2005 års katastrofkommission i uppdrag att bland annat utvärdera vårt samhälles förmåga att hantera de påfrestningar som Tsunamikatastrofen inneburit. Den 1 december 2005 överlämnade kommissionen betänkandet Sverige och tsunamin - granskning och förslag. Sedan ett flertal databand som ansågs kunna härröra från tiden för Tsunamikatastrofen påträffats i Regeringskansliet, har hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt fått regeringens uppdrag att granska databandens innehåll. I uppdraget ingår att bedöma om innehållet är av sådan betydelse för katastrof¬kommissionens slutsatser att det finns skäl för kommissionen att återuppta sitt arbete. Uppdraget är inte avslutat. Den 30 januari 2007 underrättade Johan Hirschfeldt regeringen att det kommit fram tillräckligt med nya fakta för att han, i samråd med kommissionens övriga ledamöter, anser sig ha grund för bedömningen att kommissionen bör återinkallas. Regeringen återinkallar 2005 års katastrofkommission. I kommissionens uppdrag ingår nu - att granska de nya fakta som kommit fram vid undersökningen av innehållet i databanden, och - att uttala sin bedömning om dessa faktas betydelse för de ställningstaganden som kommissionen gjorde i sitt betänkande. Vid behov skall kommissionen komplettera granskningen med annan utredning. Kommissionen skall i sitt arbete även beakta resultaten i den nu pågående polisutredningen av innehållet och hanteringen av databanden. I övrigt gäller för arbetet de ursprungliga kommittédirektiven. Den återinkallade kommissionen leds också den av Johan Hirschfeldt. Övriga ledamöter är liksom tidigare professorn i statsvetenskap vid Umeå universitet Gunnel Gustafsson, dåvarande ordföranden i Svenska Röda Korset Anders Milton, ordföranden i Posten AB Marianne Nivert och översten 1. graden Bo Pellnäs. Uppdraget skall redovisas senast den 25 april 2007. Pressträff Den återinkallade kommissionen inbjuder till pressträff idag. Tid och plats: Pressträff Tid: kl. 16.30 Plats: Finansdepartementets bibliotek, plan 3, Drottninggatan 21 Kontakt: Anna Unsgaard Pressekreterare hos Anders Borg 08-405 30 25 0703-56 30 32 registrator@finance.ministry.se Erik Nymansson Departementsråd Rättssekretariatet 08-405 16 87 070-204 10 55 För frågor om pressträffen: Eva Rådmark Herrder Departementsråd Informationsavdelningen Finansdepartementet 08-405 39 28