DIK-förbundet

PRESSTRÄFF tisdag 7 mars kl 15.00 i Länsmuseets samlingssal i Kalmar

Evenemang

07
MAR
Länsmuseets samlingssal i Kalmar
 
Vi trivs på våra jobb! Är akademiker som jobbar med kultur, humaniora, information och logopedi i Kalmar mer nöjda än andra med sina jobb? Vår undersökning visar tydligt att medlemmar i DIK – det SACO-förbund som organiserar dessa akademiker – är nöjda med sina jobb. Det gäller i Kalmar såväl som i andra län där vi undersökt hur det står till med trivsel, löner och kompetensutveckling. På en punkt är man missnöjd. De allra flesta tycker att de har för låg lön i förhållande till sina arbetsuppgifter. Bara en sak får våra medlemmar att bli riktigt kritiska. Då handlar det om arbetsförmedlingen. Möt oss, lokala företrädare, medlemmar och DIKs förbundsordförande Karin Åström Iko, när vi berättar mer om vår undersökning. Samtidigt berättar vi om vår syn på kunskap och samhällsutveckling, om hur kunskap skulle kunna tas tillvara mera effektivt. Vi är säkra på att relationen mellan utbildning och arbetsmarknad är avgörande. Hur kan vi dra ännu större nytta av all kunskap i vårt samhälle? Undersökningen i Kalmar är en del i dialogen med våra medlemmar kring kunskap och arbete. Hur vi kan medverka till förbättringar? Ännu har vi inga färdiga svar, men vi har många idéer. Varmt välkommen till Länsmuseets samlingssal i Kalmar tisdag 7 mars kl 15.00! Anna Steen, ombudsman Tel 08 466 24 30 Mobil 0733 66 24 30 E-post anna.steen@dik.se Karin Åström Iko, förbundsordförande Tel 08 466 24 04 Mobil 0733 66 24 04 E-post karin.astrom.iko@dik.se DIK har närmare 400 medlemmar i Kalmar. Den 7 och 8 mars reser vi runt och genomför en medlemsdialog. Samtidigt besöker vi politiker, chefer och beslutsfattare i Västervik och Oskarshamn. Läs mer på www.dik.se.