DIK-förbundet

PRESSTRÄFF Västerås - Vi trivs på våra jobb!

Evenemang

05
APR
Konferensrum Kristina, fackavdelningen på huvudbiblioteket Västerås
 

PRESSTRÄFF onsdag 5 april kl 13.45
Konferensrum Kristina, fackavdelningen på huvudbiblioteket Västerås

Vi trivs på våra jobb!

Är akademiker som jobbar med kultur, humaniora, information och logopedi i Västmanland mer nöjda än andra? Vår undersökning visar tydligt att medlemmar i DIK – det SACO-förbund som organiserar dessa akademiker – är nöjda med sina jobb. Det gäller i Västmanland såväl som i andra län där vi undersökt hur det är med trivsel, löner och kompetensutveckling.

På en punkt är man missnöjd. De allra flesta tycker att de har för låg lön i förhållande till sina arbetsuppgifter. Men bara en sak får våra medlemmar att bli riktigt kritiska. Då handlar det om arbetsförmedlingen.

Möt oss, lokala företrädare, medlemmar och vår förbundsordförande Karin Åström Iko, när vi berättar mer om vår undersökning. Samtidigt berättar vi om vår syn på kunskap och samhällsutveckling och om hur kunskap ska kunna tas tillvara på ett mera effektivt sätt. Vi är säkra på att relationen mellan utbildning och arbetsmarknad är avgörande. Hur kan vi dra större nytta av kunskap i vårt samhälle?

Undersökningen i Västmanland är en del i dialogen med våra medlemmar kring kunskap och arbete. Hur kan vi medverka till förbättringar? Ännu har vi inga färdiga svar, men vi har många idéer.

Varmt välkommen!

Hans Kyrö, ombudsman DIK
Tel 08 466 24 35
Mobil 0733 66 24 35

Karin Åström Iko, förbundsordförande
Tel 08 466 24 04
Mobil 0733 66 24 04

DIK har närmare 400 medlemmar i Västmanlands län. Den 5 till 6 april reser vi runt och genomför en medlemsdialog i länet. Samtidigt besöker vi politiker, chefer och beslutsfattare. Läs mer på www.dik.se