Nutida Svenskt Silver

Pressvisning "TRANS FORM", Anders Ljungberg

Evenemang

26
SEP
Nutida Svenskt Silver, Arsenalsgatan 3
  -
Anders Ljungberg TRANS FORM NUTIDA SVENSKT SILVER 27.9 - 14.10 2008 En av Sveriges mest spännande och internationellt kända silversmeder, Anders Ljungberg, har länge intresserat sig för hur man definierar tingen och brukandet. I sin utställning på Nutida Svenskt Silver 27 september till 14 oktober fortsätter han enligt sin devis "Vi definierar tingen, tingen definierar oss" att undersöka brukandets koreografi. "När ett objekt brukas inträder det i en förändringsprocess. I denna process förskjuts det i relation till rummet och andra objekt, som bordet det eventuellt står på. En kanna behåller sin vätska i väntan på att denna ska hällas - transporteras till mottagande bägare. I hällandet uppstår en rörelse. En rörelse, som varje enskilt bruksobjekt, utifrån sin specifika funktion, är kodat med. Bruksobjekten bär på bilder av det mänskliga. En kanna i stilla väntan på att fyllas, eller då den är inbegripen i en rörelse, som aktör i ett brukandets koreografi. De transformationer som framträder då man fyller, eller häller ur en kanna kan sägas beskriva mänskliga förändringsprocesser. I min utställning iscensätter objekten denna förändring. I vissa arbeten i form av skeenden, något som är på väg att falla, eller en vätska som runnit ut. I andra uppstår en dialog i mötet med andra, tillförda objekt och former. Det gemensamma för dessa arbeten, och det absolut centrala, är just att de lyfter fram berättelser om det mänskliga och att vi genom detta blir medvetna om att bruksföremålen omkring oss bär på dessa berättelser." Anders Ljungberg Silversmed Anders Ljungberg är utbildad på Konstfack i Stockholm, där han också är lektor. Han är representerad i privata samlingar och museer.